97%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ(1)

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΑΝΑΡΡΩΣΗΣ

Η ενέργεια WINBACK προκαλεί στο κυτταρικό περιβάλλον μια ροή ιόντων με εξαιρετικά ταχείες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Αυτές οι ταλαντώσεις οδηγούν στη διαπερατοποίηση της πλασματικής μεμβράνης. Έτσι, ευνοούνται οι ενδοκυττάριες και εξωκυττάριες ανταλλαγές και, κατ’ επέκταση, η ταχύτερη επούλωση των ιστών.

81%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ(2)

ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ

Η ενέργεια WINBACK αναστέλλει την αίσθηση του πόνου για περισσότερο από 48 ώρες. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται από τις ταλαντώσεις της ενέργειας που διαταράσσουν τη συμβατική εναλλαγή (υπερπόλωση, αποπόλωση) του σήματος πόνου. Έτσι, οι νευρικές ώσεις διακόπτονται και ο ασθενής νιώθει άμεσα το ευεργετικό αποτέλεσμα.

6X

ΦΟΡΕΣ ΤΑΧΥΤΕΡΗ(3)

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Με την αύξηση της έντασης της ενέργειας WINBACK, η φυσική αντίσταση των βιολογικών ιστών μετατρέπει την ενέργεια σε θερμότητα (διαθερμία), η οποία προσλαμβάνει τις αγγειακές και λεμφικές ροές για να εξασφαλίσει τη θερμορύθμιση του στοχευόμενου μέρους του σώματος. Η αύξηση της τοπικής θερμότητας προκαλεί την αγγείωση των λιγότερο αρδευόμενων περιοχών (ινώσεις, συσπάσεις), απελευθερώνοντας έτσι την κίνηση.

ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ WINBACK

winback-permittivity_conductivityΣχετικά με τις συχνότητες που κυμαίνονται μεταξύ 500 khz και 20 mhz, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του C. Gabriel, στη μελέτη τους «Οι διηλεκτρικές ιδιότητες των οργανικών ιστών», υπογραμμίζουν τη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης, αναλύοντας διαφόρων ειδών οργανικούς ιστούς. Στην πραγματικότητα, η διέλευση της ενέργειας WINBACK αποτρέπει την πόλωση των μεμβρανών, διευκολύνοντας τις ενδοκυτταρικές και εξωκυτταρικές ανταλλαγές.

Οι θεωρητικές αρχές και τα βασικά συμπεράσματα σχετικά με το θέμα αυτό, καταγράφονται σε πολλές επιστημονικές μελέτες: του Arsonval το 1890, του Rudolf Hober το 1910, των Schwan και Schwan το 1957, του Foster το 1980, των Stuchly και Stuchly το 1980, του Pethig το 1984, των Pethig και Kell το 1987 και των Foster και Schwan το 1989 – του C Gabriel το 1996. Η ερευνητική αυτή κοινότητα ενδιαφερόταν για τις κυτταρικές ιδιότητες των οργανικών ιστών και τα διηλεκτρικά φαινόμενα που τους χαρακτηρίζουν όταν εκτίθενται σε ενέργειες υψηλών συχνοτήτων. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες συγκλίνουν ως προς τις κυτταρικές αντιδράσεις, αναλόγως το είδος της συχνότητας, καθώς και το είδος του οργανικού ιστού.

Αναλύθηκαν 30 είδη οργανικών ιστών, χρησιμοποιώντας συχνότητες που κυμαίνονται μεταξύ 100khz και 10mhz. Η σύνθεση κάθε ιστού ήταν μοναδική. Το πάχος, η περιεκτικότητά σε νερό και το μέγεθος των μεμβρανών είναι κάποιες από τις παραμέτρους, οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεαστούν από τις προτεινόμενες συχνότητες της Winback.

Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ WINBACK.

1 MHz ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ

Όσο υψηλότερη η συχνότητα, τόσο πιο ομόκεντρη και άρα, επιφανειακή είναι. Σε τέτοιες συχνότητες, η Winback προτείνει τη μέθοδο εφαρμογής MIX ή WINBACK 4.0 (η απόσταση μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων είναι γύρω στο 1cm), έναντι της μεθόδου RET. Η αισθητική ιατρική χρησιμοποιεί τη συχνότητα 1 mhz, επειδή δρα επιφανειακά (μεταξύ 15 mm και 20 mm).

500 KHz ΜΕΣΑΙΟ ΒΑΘΟΣ

Προσφέρει δράση ομόκεντρης ενέργειας. Η Winback έχει μεγαλύτερη ισχύ, με αποτέλεσμα να εισχωρεί σε βαθύτερες και πιο εντοπισμένες περιοχές, μέσω της λειτουργίας CET (γύρω στα 0.5 cm – 3 cm), ή ακόμα και σε βαθείς ιστούς, οι οποίοι αντιστέκονται στη λειτουργία τύπου RET.

300 KHz ΜΕΣΑΙΟ ΒΑΘΟΣ

Προσφέρει μεγαλύτερη διάχυση, δρώντας σε βαθύτερο επίπεδο. Η Winback χρησιμοποιεί τη συχνότητα αυτή μέσω της λειτουργίας CET, όταν απαιτείται αντιφλεγμονώδης, διαθερμική δράση σε βαθύτερους ιστούς. Η ενέργεια εμφανίζει μικρότερες συγκεντρώσεις στα ανώτερα στρώματα της επιδερμίδας, διευκολύνοντάς την να φτάσει σε περιοχές περιορισμένης αγγείωσης (βάθους 3-7 cm), όπως οι ινώσεις, οι κράμπες κι άλλα είδη ημίσκληρων ιστών.

125 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ WINBACK

1890: Ανακάλυψη της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης, σε ρεύματα υψηλών συχνοτήτων, από 100 khz σε 10 mhz. Jacques Arsene d’Arsonval, Γάλλος γιατρός, φυσικός και εφευρέτης.

1939: Πειραματισμοί με τις πρώτες συσκευές φυσικοθεραπείας, με τη χρήση Χωρητικής και Αντιστατικής Διαθερμίας, από τον William Beaumont, Άγγλο γιατρό και φυσίατρο, με τη χρήση συχνοτήτων γύρω στα 500 khz .

1985: Εφευρίσκεται το ρεύμα υψηλής τάσης με πολυπολικά ηλεκτρόδια, για χρήση στην αισθητική ιατρική. Συχνότητες του 1 Μhz.

1995: Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο όρος TECAR (Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, Χωρητική και Αντιστατική). Νέες μελέτες δημοσιεύονται στην Ιταλία. Χρήση συχνοτήτων που κυμαίνονται μεταξύ 500 khz και 650 khz. Η δράση της διαθερμίας έρχεται στο προσκήνιο.

2013: Χρήση της WINBACK, με την εγκατάσταση πάνω από 400 συσκευών, σε λιγότερο από 2 χρόνια. Χρήση πολλαπλών συχνοτήτων για μεγαλύτερη ακρίβεια (300 khz – 500 khz – 1 mhz). Ένα νέο, πιο αποτελεσματικό είδος ενέργειας. Η εντοπισμένη θεραπευτική δράση γίνεται πρωταρχικός στόχος.

Etudes scientifiques técarthérapie

Pas de contre-indication

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΑΝΤΕΝΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΠΡΟΦΎΛΑΞΗΣ

μόσχευμα, βηματοδότης και τεχνητά όργανα, εγκυμοσύνη, θρόμβωση, αναισθησία στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, έγκαυμα, μολυσματική κατάσταση, καρκίνος, ανάπτυξη χόνδρων, υπόταση, φλεβίτιδα, αναισθησία στον πόνο.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε ορισμένες, σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να παρατηρηθεί προσωρινή ενίσχυση του πόνου 24 ώρες μετά τις πρώτες συνεδρίες, όταν η ένταση της θεραπείας είναι πολύ ισχυρή. Ο πόνος εξαφανίζεται μετά από λίγο.

(1) 6 συνεδρίες, 97% αποτελεσματικότητα στις παθήσεις των μυών και των αρθρώσεων. Αποτελεσματικές θεραπείες που ελαττώνουν τον χρόνο ανάρρωσης: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της χωρητικής, διαθερμικής θεραπείας πολλαπλών συχνοτήτων. S. Piolani, A. Soldadi, F. Speziale, P. Bonifacci, T. Cuzzani, M. Scacchetti, A. Marsotti, S. Alberti, M. Cagnani, R. Marzovillo, A. Garvalli, G. Poletti. Αθλητισμός και Ιατρική. Ιανουάριος-Φεβρουάριος, 2009. Χρήση συχνοτήτων 500, 750 και 1 mhz. 

(2) Μελέτη της Κλινικής Υπερθερμίας με τη Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, στη θεραπεία του λουμπάγκου. Takahashi K , N Tsuzuki , K Zhong- SHI – Τμήμα Ορθοπεδικής Ιατρικής – Ιατρικό Κέντρο J. Saitama . Φυσικοθεραπεία. Sci 11: 45-51 , 1999. Χρήση συχνοτήτων 650 khz.

(3) Θεραπεία T.E.C.A.R. Θεραπεία του μετεγχειρητικού κατάγματος του μηριαίου οστού. A. TERRANOVA , G. VERMIGLIO , S. ARENA , A. Ciccio , S. DI DIO1 Mr. VERMIGLIO – Τόμος 44 – Συμπλ. 1-3 EUROPA MEDICOPHYSICA – Οκτώβριος, 2008. Χρήση συχνοτήτων 500 khz.

professionel-energie-winback
professionel-energie-winback