Naukowo udowodniona

Termin T.E.C.A.R. oznacza pojemnościowy i rezystancyjny transfer energii. Transfer energii (TE) działa poprzez generowanie prądu wysokiej częstotliwości dostarczanego przez elektrodę „CET lub RET” (CAR). W swojej pracy zatytułowanej „Właściwości dielektryczne tkanek biologicznych” C. Gabriel identyfikuje przepuszczalność błon komórkowych w zakresie częstotliwości od 300 KHz do 1 MHz. Dzięki temu zakresowi częstotliwości, Winback ułatwia wymianę wewnątrz- i zewnątrzkomórkową. Skuteczność terapii Winback Tecar została szeroko wykazana w wielu międzynarodowych badaniach i przypadkach klinicznych.

Pobierz białą księgę badań

GOJENIE

0%

EFEKTYWNOŚĆ LECZENIA(1)

0X

SZYBSZE UNACZYNIENIE(1)

0%

NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE PRZECIWBÓLOWE(2)

0X

SZYBSZA REHABILITACJA

0%

SKUTECZNOŚĆ LECZENIA BÓLÓW MIEDNICY I KROCZA(3)

0%

SKUTECZNOŚĆ LECZENIA ZABURZEŃ FUNKCJI MIĘŚNI I STAWÓW

(1) Uzyskaj rezultaty 2x szybciej dzięki rehabilitacji pierścieni rotatorów. Energia WINBACK pochodzi z technologii „TECAR”, terminu używanego w badaniach naukowych od 1995 roku. Terapia T.E.C.A.R. Nowa tendinopatia pierścieni rotatorów: nasze doświadczenie. G. Sanguedolce, C. Venza, P. Cataldo, G. Letizia Mauro – Kierownik katedry Medycyny Fizycznej i Rehabilitacji – Uniwersytet w Palermo. Wrzesień 2009. Częstotliwość używana – 500 KHz (2) Etude Clinique du Transfert Electrique en Hyperthermie pour le traitement de lumbago. K TAKAHASHI, N TSUZUKI, K ZHONG-SHI – Département de chirurgie orthopédique – Saitama Medical Center- J . Phys Ther. Sci 11 :45-51, 1999. Fréquence utilisée 650 KHz. (3) Pre-study CHU North Marseille – Energia Winbakc usuwa napięcia tkanek i zwiększa wydzielanie endorfin przez ponad 48 godzin.