TECAR2017-07-27T13:18:45+01:00

A JEŚLI CHCIAŁBYŚ PRACOWAĆ NAD DOWOLNĄ TKANKĄ BEZ WZGLĘDU NA JEJ GŁĘBOKOŚĆ ?

Dzięki elektrodom CET i RET, masz możliwość przesyłania energii WINBACK w ciele pacjenta w sposób okalny lub ogólny, powierzchniowy lub głęboki. Przesyłanie Energii (PE) zrodziło się z połączenia napięcia elektrycznego o Wysokiej Częstotliwości i elektrod: Cet i Ret (CAR), czyli TECAR .

TKANKA MIĘKKA  = CET

koncentruje energię w mięśniach i we wszystkich innych miękkich tkankach. Działanie jest lokalne lub pół-głębokie (DEEPCET)

MIĘSIEŃ, POWIĘŹ, ROZCIĘGNO, ŹYLAKI,

LIMFATYCZNE I NACZYNIOWE…

energie-winback

TKANKA TWARDA  = RET

koncentruje energię we wszystkich tkankach twardych takich jak stawy, ścięgna i kości. Działanie jest wielo-stawowe i głębokie.

WIĄZADŁO, STAWY, ŚCIĘGNO,

OKOSTNA, KOŚĆ…

WINBACK 1.0 MANUAL MODE

Tecartherapy Winback
You move the MOBILE electrode to multiply the effect of your massage. With the CET mobile electrode, you act on local soft tissue. With the RET mobile electrode, you distribute the energy deep into hard tissues. Your second electrode is FIXED, it is placed in contact with the patient and closes the electrical circuit with the mobile electrode.

The distance between the two electrodes is important and enables treatment of a wide poly-articular area like the lower limbs. The patient is undeniably comfortable laying on your massage table, leaving you free to work in depth.

WINBACK 2.0 HANDS FREE MODE

Winback tecartherapy 2.0

Placing a FIXED RET electrode on the patient leaves both your hands completely free Like TECAR 1.0, your second FIXED electrode is placed in contact with the patient and closes the electrical circuit with the mobile electrode.

WINBACK 2.0 is the “Swiss army knife” of WINBACK energy there are so many ways to use it that we can’t describe them all. 3 examples of typical treatments currently being used by your colleagues.

WINBACK 3.0 EXPERT MODE

Winback tecartherapy 3.0
Switch to expert mode with concentrated and dynamic energy. Each electrode alternately emits WINBACK energy offering you a focused and very fast treatment (under 10 minutes) on a closely targeted joint or body part. WINBACK electronic energy management allows you to reach unreachable conditions with ease.

WINBACK 4.0 LOCALIZED ACTION

winback-tecar4
WINBACK 4.0 by Winback is based on MIX high frequency technology, where the two electrodes in contact with the patient are combined into only 1. MIX offers a concentrated and superficial energy that stimulates an immediate reaction in the tissue.

WINBACK 4.0 Both electrodes have been integrated into a single electrode to concentrate the energy on small areas of the body without requiring a lot of power. With 3 or 6 poles, this mode has emitter/receiver poles in the electrode that are solicited in pairs through an elaborate algorithm.
This mode offers a manual electrode with several dynamic poles that switch alternately between emitting and receiving current. The amount of energy is optimal for cellular stimulation over a surface area of a few centimetres.

6X
TIMES FASTER

This technology is the best in the world of aesthetic medicine because its stimulation is rapid, effective, and precise in the area of cutaneous tissue. The studies show that MIX technology stimulates the same vascular, analgesic and healing effects in less than 30 seconds as the classic WINBACK 1.0 treatment did in 3 minutes.

3X
TIMES LESS ENERGY

The other advantage of technology is its incredible yield of concentrated energy, which provides the same results as a Winback 1.0 by using 3 times less energy.

traitement-focus-rapide_WINBACK

Example pathologies. For certain local pathologies, it is necessary to have extra focussed energy for treating conditions such as fascia, scar adhesions, superficial tendinopathies, lymphatic issues (without compression), Dupuytrens Disease, post-operative treatment for hands or feet, tibial periostitis, and cosmetic imperfections.

electrode-mix3-body-faceMIX3 offers a hand electrode with 3 dynamic poles that switch alternately between emitting and receiving current. Two of the 3 poles are active simultaneously. There are two sizes of MIX3: Body and Focus, depending on the size of the treatment area or how delicate the skin is. MIX3 is dedicated to the superficial layers of tissue. MIX3 works with a unique frequency of 1 MHz and is particularly suitable for very superficial stimulation.

WINBACK 5.0 TRYB INTELIGENTNY

3 ELEKTRODY DYSTRYBUUJĄCE ENERGIĘ

Leczenie WINBACK Tecar jest jeszcze bardziej zaawansowane z nowym TECARTHERAPY 5.0: Trzy elektrody pozostają w kontakcie z pacjentem, emitując energię z dwóch ruchomych lub stałych elektrod.

Nowa funkcja oznacza, że zrównoważona energia może być przenoszona na dwie części, np. dwie nogi można leczyć w tym samym czasie. Nowe ustawienie oznacza także, że możesz wykonywać masaż utrzymując obie ręce aktywne… Leczenie będzie szybsze i bardziej efektywne.

Dostępne są 2 wersje Winback 5.0: WINBACK 5 RET lub WINBACK 5 MIX

RET

Dwie elektrody RET pracują jednocześnie ze stałą płytą zwrotną. Elektrody mogą być ustawione w tryb Winback 1, 2 lub 3

professionel-energie-winback
professionel-energie-winback

Go to Top